Проектиране и производство на нестандартно оборудване. Пълначни машини. Пакетиращи машини. Пакетиране на пелети. Изработка на детайли. Автоматични везни.

Дозираща везна за адитиви

Дозиращ модул

Модулът се използва за приготвяне на смес (рецептура) от насипни материали (брашно с подобрители, сухи смеси за сладкарство, торови смеси и др.), когато е необходимо контролирано замерване и добавяне на доза(и) от преминаващ поток материал към базисен такъв. Дозата варира от 1÷10кг и се осъществява автоматично на теглови принцип. Броят на компонентите може да достигне до 8.  

Модулът има висока точността при измерванията -0,3% . Той автоматично се самоконтролира и при необходимост коригира добавяния материал през определен интервал от време. Управлението е решено с PLC контролер, който позволява въвеждането и избирането на няколко рецепти за смесване. 

Изпрати запитване за: Дозираща везна за адитиви