Проектиране и производство на нестандартно оборудване. Пълначни машини. Пакетиращи машини. Пакетиране на пелети. Изработка на детайли. Автоматични везни.

ПАЛЕТИЗАТОРИ

Конвенционален палетизатор за пелети-1-ви вариант-с пълначка с ръкавно фолио

Конвеционален палетизатор за пелети-2-ри вариант-с пълначка тип

Конвенционален палетизатор за брашно