Проектиране и производство на нестандартно оборудване. Пълначни машини. Пакетиращи машини. Пакетиране на пелети. Изработка на детайли. Автоматични везни.

ПЪЛНАЧНИ МАШИНИ

Пълначен автомат за пелети с ръкавно фолио

Пълначна машина за отворени торби

Вертикална пълначна машина

Вентилна пълначна машина