Проектиране и производство на нестандартно оборудване. Пълначни машини. Пакетиращи машини. Пакетиране на пелети. Изработка на детайли. Автоматични везни.

Автоматичен робот за подаване на торби

МОДУЛ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ПОДАВАНЕ НА ТОРБИ (РОБОТ ЗА ТОРБИ)

За пълното автоматизиране на процеса на опаковане на торби и чували, Ви предлагаме модул за автоматизиране подаване на торбите. Използва се за торби, отворен или вентилен тип, изработени от хартия или полипропилен, подходящи за автоматична обработка. Големината на торбите могат да бъдат до 50 кг. Според конкретното производство.

Модулът включва магазин, който се зарежда с празни торби. При процеса се използват вендузи, които взимат всяка торба от т.н. магазин. Торбата се позиционира, отваря се и се подготвя за последващо пълнене. Модулът се предлага като допълнение към вентилна пълначна машина.

Автоматичното подаване на торбите намалява разходите за труд и увеличава производителността на производството. Модула предлага гъвкавост по отношение на материала и големината на торбите. Обслужването от оператор се свежда до минимум.

Лесна инсталация при ниски изисквания за пространство.

Забележка:  Използваните торби трябва да са подходящи за манипулация с модула. Вижте видео на робота тук

Изпрати запитване за: Автоматичен робот за подаване на торби