Проектиране и производство на нестандартно оборудване. Пълначни машини. Пакетиращи машини. Пакетиране на пелети. Изработка на детайли. Автоматични везни.

Конвенционален палетизатор

Конвеционален палетизатор

Конвенционалния палетизатор има модулен дизайн. Предлага се както в самостоятелен модул, така и в цялостна палетизираща линия, включваща процеси като пълнене, палетизиране, стречоване и др. Палетизатора е предназначен за товари като торби, кашони и бутилки.  Модула предлага висока качество на подреждане – хоризонталното подреждане се осъществява с т.нар. „въртележка“ за ориентиране на торбата според зададената схема. Всеки ред се притиска и странично за уплътняване на подредения етаж, което е предпоставка за стабилна вертикална подредба. Оптималното подреждане подсигурява оптимално натоварване на палетата при транспортиране.

Палетизираща линия включва следните модули:

Отделните модули на машината са:

  1. Дозиращо устройство
  2. Автоматична везна
  3. Автоматична пълначна машина
  4. Модул за автоматично подаване на торби (за вентилна пълначна машина или машина за отворени торби)
  5. Първа транспортна лента, която извежда автоматично пълните торби
  6. Палетизиращ модул, включващ: транспортна лента за подаване на торбите към палетизатора, станция за въртене и ориентиране на торбите, станция за складиране на торбите в един ред, станция за подреждане на подготвени редове торби
  7. Автоматичен магазин за подаване на европалети
  8. Ролков транспортьор за извеждане на наредените палети
  9. Стреч модул

Използването на палетизатор увеличава гъвкавостта на производството, увеличава работния обем, и намалява разходите за работна ръка в дългосрочен план.  

Системата за контрол на линията е интегрирана и дава възможност за вариране в използването функциите и възможностите – бързина, подредба и т.н.  

Изпрати запитване за: Конвенционален палетизатор